Folketall

23 nye i Nordre Land

Økning i folketallet første kvartal 2016

Folketallet i Nordre Land var på 6774 personer per 1. april 2016. Første kvartal i år økte folketallet med 23 personer.

Folkemengde og befolkningsendringer, 1. april 2016, for Nordre Land kommune (kilde: Statistisk Sentralbyrå SSB):

Hele statistikken finner du her: https://ssb.no/265361/folkemengde-og-kvartalsvise-befolkningsendringar.heile-landet-fylke-og-kommunar

Tips en venn Skriv ut