Hjem/Intranett/INTERNT/Meny/HR og lønn/HMS

Oppdatert 28.06.2018

Arbeidsmiljøutvalget

ARBEIDSMILJØUTVALGETS SAMMENSETNING   2015-2019
( Endring 07.05.2018)
  
Faste medlemmer:                             Varamedlemmer:
 
ARBEIDSGIVER
Rådmann, pt.John Løvmoen -leder      Bente Øverby
Geir Ove Mittet                                    (John Løvmoen) Anne Mari Kind
Ola Tore Dokken                               Tore Stensrud
Marit Strande                                     Tom Rune Bratlien
Per Olav Bergli                                  Gunvor Finstuen Framnes
 
ARBEIDSTAKER
Lillian Bang Hagen                             Anita Fossum                     
Anne Lise Olsen                                 Rune Ødegårdstuen
Gro Sundby                                        Tove Karin Søreng
Frida Canestedt                                  Trine S Stensrud
Vibeke Bjørkeli                                   Monica Solheim
                              
 
 
I tillegg møter Ragnhild Gravem, HMS- rådgiver
og FRISK HMS-Bedriftshelsetjeneste
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hovedverneombud:          Lillian Bang Hagen
vara:                                  Anita Fossum
AKAN-kontakt:                  Lillian Bang Hagen
Vara:                                 Anita Fossum
                             
Protokoller og møtedatoer for AMU
Tips en venn Skriv ut