Helsestasjon for ungdom web

Åpning av helsestasjon for ungdom

på Parken ungdomsklubb.

Fra 12. november åpnes helsestasjon for ungdom på Parken ungdomsklubb.

Tilbudet er for ungdom fra 13-23 år.

Åpningstid: Tirsdager kl. 14.00 – 15.00 på helsestasjonen, Dokka helsehus, og på Parken ungdomsklubb, Storgata 36, Dokka tirdager kl. 15.00 – 18.00

I skoleferiene er det stengt, men dere kan ta kontakt på 41 63 95 01
Velkommen til helsestasjon for ungdom.

Tilbudet er gratis.