Ansattliste - oversikt over ansatte

Nød- og vakttelefoner

 
Ansattliste - Utskriftsvennlig
Navn Tittel Telefon
Rådhus Kantine 908 13 067

Dokka barnehage

Gry Kristin Ø. Slethei Styrer i Øygardsjordet 958 68 461
Lisbeth Nygård Driftsenhetsleder og styrer i Tonlia 970 33 990
Sissel Stabekk Berger Spesialpedagog 918 25 958
Tone Merete Brattrud Styrer i Furulund 928 23 372

Dokka barneskole

Bjørn Saur Rektor 61 11 68 52
Ingrid Sveen Spesialpedagog 61 11 68 55
Jorun Brattsveen Bibliotekar 61 11 68 70
Malgorzata Bozena Andersstuen Saksbehandler 61 11 68 50
Siw Brenden Leder SFO 61 11 68 60
Trond Olav Lillejordet Inspektør 61 11 68 53

Dokka ungdomsskole

Anita Sveum Sekretær/saksbehandler 61 11 67 50
Finn Roger Sørseth Rektor 61 11 67 52
Gry Mette Rudstaden Spes.ped.veileder/lærer 61 11 67 50
Thorleif Væring Willassen Inspektør 61 11 67 53

Frivilligsentralen

61 11 62 62
Hilde Lindahl 61 11 62 62

HR og service

Anne Marie Rønningen Saksbehandler Lønn 61 11 60 21
Bente Bratlien Berget Sekretær/saksbehandler 61 11 60 39
Cathrine Rønningen 61 11 60 44
Eva Marie Mathisen Arkivleder 61 11 60 43
Geir Ove Mittet Stabsleder HR og Service 61 11 60 20
Hege Nermoen Saksbehandler 61 11 60 24
Helen Bakke Klemoen Fellestjenesten 61 11 60 46
Inger Marie Kverum Sollien Fagleder 61 11 60 23
Ingjerd Rønningen Leder Opplæringskontor 61 11 60 17
Merethe Lien Tøftum Saksbehandler 61 11 60 22
Mona S. Harefallet Fellestjenesten 61 11 60 47
Ragnhild Gravem HMS rådgiver 61 11 60 42
Rigmor Frøyslid Saksbehandler 61 11 60 25

Kirken

Anita Roen Menighetssekretær 61 11 61 26
Eva Engman Kantor 61 11 61 78
Grethe Sveen Kirkeverge 61 11 61 27
Knut Ellefsrud Sogneprest 61 11 61 35
Kristin Sundt Sogneprest 61 11 61 36
Roger Jøranli Trosopplærer, klokker Nordsinni og Torpa 61 11 61 28
Sergey Shein Organist 61 11 61 23

Landsbylegene

Eirik Bø Larsen Lege 61 11 46 00
Kenneth Arvo Lege 61 11 46 00

NAV

Astrid Kleven Gjeldsrådgiver 55 55 33 33
Grethe Bjørke Fagleder sosial 55 55 33 33
Kim Raymond Nilssen Leder NAV 55 55 33 33
Åse Gjefle SLT koordinator 906 63 136

Nordre Land læringssenter

Andreas Gillerstedt Lærer 61 11 62 22
Douwe Renze Smids Programrådgiver 61 11 62 20
Elisabeth Andersson Lærer 61 11 62 22
Gro Elisabeth S. Bratlien Programrådgiver 61 11 62 15
Gry Ruden Lomsdal Lærer 61 11 62 19
Henny Ringvold Lærer 61 11 62 22
Inger Elise Øyhus Programrdgiver/Miljøveileder 61 11 62 13
Liv Marie Simensveen Miljøveileder 61 11 62 13
Marit Midthaugen Rønningen Saksbehandler, klokker Lunde kirke 61 11 62 23
Merete Schjørlien Lærer 61 11 62 16
Mieke Punie Lærer 61 11 62 22
Seyed Morad Sadati Lærer 61 11 62 22
Sol Elisabeth Alhan Lærer 61 11 62 22
Tommy Furuseth-Jacobsen Enhetsleder/Rektor 61 11 62 12
Torunn Midteng Viik Lærer 61 11 62 14
Tove Sagbakken Lærer 61 11 62 19
Tuula Ristolainen Programrådgiver/Lærer 61 11 62 15
Unni Wifladt Miljøveileder/programrådgiver 61 11 62 14

Nordsinni barnehage

Anne Ingeborg Terningen Driftsenhetsleder / Styrer 977 91 197

Ordfører

Ola Tore Dokken Ordfører 61 11 60 09

Plan og næring

Arnfinn Bøhle Oppmåling 61 11 60 85
Frank Beitohaugen Granli Arealplanlegger 416 95 035
Hallgeir Hovdet Byggesaksbehandler 61 11 60 81
Halvor Askvig Enhetsleder 61 11 60 95
Hans Petter Schjørlien Landbruksvikar
Hege Mikkelstuen Arealplanlegger 61 11 60 99
Ingun T. Braanaas Rådgiver 61 11 60 90
Katarzyna Dokken Geodata ingeniør 61 11 60 88
Olaf Sæthre Landbruk 61 11 60 93
Rolf Kåre Flatmo Landbruksvikar
Sølvi Flobergseter Byggesaksbehandler 61 11 60 84
Torfinn Konow Weydahl Arealplanlegger 61 11 60 87
Werner Sveum Landbruk 61 11 60 94

Rådmann

Esther Gilen Rådmann 480 91 566

Tillitsvalgte

Anita Monsebakken HTV Fagforbundet 61 11 61 74
Frida Canestedt HTV Sykepleierforbundet
Vibeke Bjørkeli HTV Delta

Tjenesteområde Barnehage

Camilla Gjerdalen Barnehagekoordinator 61 11 60 41
Gunvor Finstuen Framnes Tjenesteområdeleder 958 19 732

Tjenesteområde Helse og Omsorg

Aina Råholt Fysioterapeut 61 11 63 36
Anne Berit H. Ødegaard Avdelingsleder, avd 2 og 3 Landmo 61 11 63 66
Anne Gjerdalen Ergoterapeut 61 11 63 39
Anne Grethe Kalstad Saksbehandler 61 11 63 83
Anne-Marie Jørandli Hjemmetjenesten Torpa 61 11 69 25
Bente Harstad Avdelingsleder Rehab og Avd. 1 61 11 63 31
Benthe Bakken Avdelingsleder Hjemmetjenesten Dokka 61 11 63 54
Berit Ødegård Bjerke Leder Rudsgata 2-12 920 29 363
Betina Veslehaug Avd. leder Hj.Tj Torpa og Furuholtet 61 11 69 25
Grete Klokkersveen Frisklivs/folkehelse-koordinator
Gro Bergan Avd leder og ergoterapeut 61 11 63 34
Karianne Raaum Kjøkkensjef 61 11 63 60
Karin Vestrum Saksbehandler 61 11 63 78
Laila Nereng Avdelingsleder Åsligata, BPA og Snertin 922 52 728
Liv Thorseng Fysioterapeut 61 11 63 35 (36)
Mai Liss Ringsrud Fagkoordinator miljøarbeidertjenesten 957 91 810
Marit Skiaker Lykseth Aktivitør 61 11 63 67
Marit Strande Driftsenhetsleder hjemmetjenester 61 11 63 69
Marit Ødegård Fag- og kvalitetsutvikler 61 11 63 81
Mary Lundgård Demenskoordinator 61 11 63 71
May Lillian Østeng Kreftsykepleier 61 11 63 61
Monica Johnsdatter Bratrud Ergoterapeut 61 11 63 33
Nils Harald Vestrum Systemansvarlig 61 11 63 68
Nina Lille-Homb Leder tildelingskontor 61 11 63 49
Siv Berget Walle Avdelingsleder, Soltun 61 11 63 75
Stefan Løvsletten Kommunelege 61 11 63 13
Stein Halvard Wollheim Hjelpemiddeltekniker 482 79 769
Stine Hasvold Aktivitør 61 11 63 37
Tom Rune Bratlien Tjenesteområdeleder 61 11 63 76
Tone Merethe Voldheim Tildelingskontor, saksbehandler 61 11 63 85
Tone Rundhaug Tildelingskontor, saksbehandler 61 11 63 51
Vidar Kolstad Hjelpemiddeltekniker
Wenche Moen LAR sykepleier 61 11 63 52

Tjenesteområde Kultur

Bente Henrikhaugen Bibliotekar 61 11 61 60
Elin Otrebski Bibliotekar 61 11 61 60
Erna Barlund Servicetorgmedarbeider 61 11 61 03
Espen Lundby Parken ungdomsklubb, klubbmedarbeider 61 11 64 28
Jan Ivar Ringen Parken ungdomsklubb, klubbmedarbeider 61 11 64 28
Kristin Rønningen Parken ungdomsklubb, klubbmedarbeider 61 11 64 28
Ole Kristian Nyhagen Kulturskole, inspektør 414 16 541
Roar Kværnsveen Kulturkonsulent 61 11 61 33
Rune Rønningen Parken ungdomsklubb, leder 61 11 61 34
Sigrunn Granseth Kulturskole, rektor 61 11 67 88
Svein Ladehaug Tjenesteområdeleder 61 11 61 29
Trine Lise Hagen Biblioteksjef 61 11 61 60
Wenche Sveen Parken ungdomsklubb, klubbmedarbeider 61 11 64 28

Tjenesteområde Samfunnsutvikling

Arne Edgar Rosenberg Ingeniør 907 81 019
Astrid Kringli Hagen Leder Eiendom 61 11 60 77
Bjørnar Ridderhaugen Vaktmester 61 11 63 63
Erik Eng Ledende vaktmester 61 11 60 97
Finn Jørgensen Saksbehandler 61 11 60 89
Frank Gjerdet Saksbehandler 61 11 60 66
Frank Sirirud Ingeniør 901 68 133
Hans Midthaug Feier 984 27 105
Jan Sirirud Snekker 915 65 236
Jørn Håvard Øversveen Ingeniør 61 11 60 75
Kai Olaf Nybo Snekker 913 78 483
Kjell Ingar Taaje Arbeider 951 93 163
Lillian Parthaugen Renholder 962 39 840
Linda Hansen Ekrem Avdelingsleder renhold 61 11 60 73
Mona Røste Goplen Saksbehandler 61 11 60 79
Morten Lauvli Vaktmester 61 11 69 91
Nils Olav Sveea Fagarbeider 61 11 65 07
Odd Ivar Engevold Eiendomsavdelingen 951 36 725
Oscar Nyhus Fagarbeider 61 11 65 07
Per Olav Bergli Tjenesteområdeleder 61 11 60 80
Per Olav Haugom Servicemedarbeider 911 26 383
Per Olav Hovde Eiendomsavdelingen 901 35 964
Roy Henning Rudberg Vaktmester 476 48 594
Rune Byfuglien Eiendomsavdelingen 977 91 226
Stian Gladbakke Controller 61 11 60 72
Ståle Ulvesveen Vaktmester 452 97 068
Svein Jarle Nygård Leder vedgruppa 915 63 491
Terje Kletthagen Leder driftsstasjonen 415 64 630
Terje Ulsakerhaugen Fagarbeider 957 96 263
Tom Stomlien Prosjektleder 61 11 60 86
Tore Halden Brannsjef 915 48 376
Tore Stensrud Vaktmester 928 15 751
Tore Øiom Vaktmester 951 93 147
Trond Anton Klevmoen Feier 905 20 867
Trond Øyhus Varabrannsjef 61 11 65 01

Tjenesteområde Skole

Anne Cathrine F. Endrerud Prosjektleder digitalisering grunnskole 901 29 427
Anne Mari Kind Tjenesteområdeleder
Astri Hasle Skolefaglig veileder 61 11 69 50
Line Kristenstuen Sosialfaglig veileder 61 11 68 56
Marianne Thorstad Skolerådgiver 61 11 60 11

Tjenesteområde Velferd

Anita V. Eriksen Psykisk helse 61 11 61 63
Ann-Marie Voldheim Sykepleier psykisk helse 61 11 61 65
Berit Dokkebakke Navrud Tjenesteområdeleder 990 14 084
Bjørg Sveen Merkantil saksbehandler 61 11 61 18
Eva Siristuen Psykiatrisk sykepleier 61 11 61 64
Gunn Anne Skår Struksnæs Psykisk helsearbeid
Hild Volden Helsesøster 61 11 63 15
Karin Skartlien Saksbehandler 61 11 61 22
Karin Sporild Jordmor 61 11 63 14
Laila Gladbakke Leder PPT
Marianne Gulbrandsen Psykolog 61 11 61 21
Marthe Hasle Helsesøster 61 11 63 15
Mary Gjefle Leder psykisk helse 61 11 61 62
Mette Øversveen Vernepleier psykisk helse 962 37 560
Ona Ulimoen Myhre Helsesøster 61 11 69 10
Sahar Sarbaz Fysioterapeut 61 11 63 36
Siv Monsen PPT 951 93 167
Tove Harbu Aktivitør/hjelpepleier 61 11 63 28
Tove Lillejordet Ledende helsesøster 61 11 63 12
Trine S. Stensrud PPT 951 93 166
Turid Løvmoen Sykepleier psykisk helse 61 11 61 66
Vegar Jøranlid Fysioterapeut 61 11 63 36
Wenche Bjor Sæthre Helsesøster 61 11 63 16

Torpa barne og Ungdomsskole

Gunn Klemoen Sekretær/saksbehandler 61 11 69 50
Karin Wiik Rektor 61 11 69 52

Torpa barnehage

Gun Hatterud Nybo Driftsenhetsleder / Styrer 951 62 771
Ingunn Finstuen Ass. styrer 947 82 737

Utviklingsteam

Bente Øverby Rådgiver 959 04 556
Gunnar Berg Næringsrådgiver 911 76 370
Ingrid Bondlid Rådgiver 994 80 260
Liv Solveig Alfstad Prosjektleder digitalisering 997 35 363

Økonomi og IKT

Anne Granly Jakobsen Regnskap 61 11 60 35
Anne Marit Tangen Eng Fagleder IKT 61 11 60 18
Arild Megrund IKT-konsulent 61 11 60 19
Arild Skogen Skatt 61 11 60 28
Geir Sandberg IKT-konsulent 61 11 60 16
Henriette Hovdelien Økonomi 61 11 60 33
John Løvmoen Konstituert rådmann 61 11 60 26
Jon Nybakke Webredaktør 61 11 60 14
Jonas Møller IKT-læring 61 11 60 45
Kari Tørmoen Regnskap 61 11 60 32
Lillian Rønningen Skatt 61 11 60 29
Marit Kvarberg Skatt 61 11 60 27
Tor Erik Haldsrud Regnskap 61 11 60 31