Arbeidsgiverpolitikk med visjon og verdier

Arbeidsgiverpolitikken med visjon og verdier

Arbeidsgiverpolitikken for Nordre Land kommune skal være et felles verdigrunnlag for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Verdiene vi har valgt skal være rettesnor for alt vi driver med, og de skal prege våre holdninger og handlinger.

Nordre Land kommune ønsker å utvikle riktige tjenester med god kvalitet gjennom effektiv ressursbruk. Helhetstenkning og kommunikasjon i en lærende organisasjon vil sikre kvalitet og miljøhensyn. Arbeidsgiverpolitikken er med og bidrar til utvikling og nyskapning, samt sikrer tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft.

Visjon
Visjonen for Nordre Land kommune er: LandsByLivet - mangfold og muligheter

Visjonen vi strekker oss etter, beskriver et godt arbeidsmiljø og en god kommune å bo i, med trivsel, vekst og samhandling.

Verdier
Kommunens verdier er ÅPEN – OFFENSIV -  ANSVARLIG

I vår praktisering av politikken skal verdiene åpen, offensiv og ansvarlig være normgivende. 

Arbeidsgiverpolitikk - LandsByLivet mangfold og muligheter

Velg tekststørrelse
A A A