hender

Arbeidstilsynet gir gode tilbakemeldinger

Arbeidstilsynet var meget fornøyde med HMS-arbeidet i enhetene som gir omsorgstjenester i Nordre Land kommune

Arbeidstilsynet gjennomfører nå tilsyn i omsorgsenhetene i alle landets kommuner. Hensikt med tilsynet er å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynet var i Nordre Land kommune 24,29 og 30.januar 2014 og hadde samtaler med rådmannsledelsen, ledere for Omsorg og rehabilitering, Tilrettelagte tjenester, tillitsvalgte og verneombud. Vestoppland Bedriftshelsetjeneste og NAVs IA rådgiver deltok også ved tilsynet

Arbeidstilsynet sier at Nordre Land Kommune har gjort svært mye for å skape trygge og gode arbeidsplasser i kommunen. De mener det er et godt samarbeid mellom ledelse i kommunen og verneombud og tillitsvalgte. Det er blant annet jevnlige personalseminar i kommunen hvor alle tillitsvalgte og verneombud er med. Det er et meget godt samarbeid med Vestoppland Bedriftshelsetjeneste.

Arbeidstilsynet mener det gjøres mye godt forebyggende arbeid. De uttaler at det er god opplæring av ledere og verneombud, gode rutiner for kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner.

Innfor Tilrettelagte tjenester har tilsynet varslet pålegg om kartlegging og risikovurdering fordi dette er en ny enhet som derfor bør gjøre denne prosessen på nytt innen enheten.

Arbeidstilsynet er alt i alt svært positive til Nordre Land Kommunes måte å tilrettelegge for sine ansatte innen arbeidsmiljøspørsmål. De ønsker lykke til med videre HMS-arbeid i kommunen.

Les hovedrapporten 24.01.14 her
rapporten fra Tilrettelagte tjenester 29.01.14 her
rapporten fra Landmo 30.01.14 her
rapporten fra Hjemmetjenestene  30.01.14 her

Tips en venn Skriv ut