Fv 186_1

Asfaltering av fv. 186 Fagerlund- Hugulia

Statens vegvesen melder om oppstart av asfaltering.

6. august starter Statens vegvesen opp arbeidet med asfaltering mellom Fagerlund og Hugulia. Arbeidene vil pågå i ca. 14 dager.

I pressemeldingen fra Statens vegvesen står det:
Deler av strekningen vil bli frest før asfaltering. Så vil dekke bli lagt sammenhengene på hele strekningen, sier Kjell Eide i Statens vegvesen. 
 
På deler av strekningen er det problemer med telehiv og manglende bæreevne. På de dårligste punktene blir det lagt ut et lag med pukk for å øke bæreevnen. 
 
Tiltak for å redusere ujevnhetene blir å legge på masse som blir fjernet når telen er borte.  Under asfalteringen vil det bli redusert framkommelighet på den 11 km strekningen mellom Fagerlund og Hugulia.  
 
Det er viktig at bilister viser hensyn til de som arbeider i og langs vegen, legger Eide til. 
  
Kontaktperson: Kjell Eide, Statens vegvesen, tlf. 913 38 234 

 

Tips en venn Skriv ut