Plantevern - kornåker

Autorisasjon for kjøp av plantevernmidler

Alle som skal kjøpe og bruke plantevernmidler må ha gyldig autorisasjonsbevis jf Forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004.

Kommunal landbruksforvaltning eller fylkesmannens landbruksavdeling har myndighet til å gi autorisasjon.

Autorisasjon kan gis til:

  • Personer som driver yrkesmessig produksjon innen jordbruk, skogbruk, hagebruk, veksthusnæring eller planteskole. Som yrkesdyrkere regnes de som har rett til produksjonstilskudd, leverer næringsoppgave eller er lignet for jord - eller skogbruksinntekt.
  • Personer som i sitt yrke utfører arbeid med plantevernmidler, herunder arbeid i forsøksring og beising av såvarer.
  • Personer ved forskningsinstitusjoner og laboratorier som har behov for plantevernmidler til forsøk eller undersøkelser.
  • Undervisningspersonell ved fagskoler.
  • Ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler eller foretak som vil søke om godkjenning som forhandler.

Andre yrkesutøvere må dokumentere behov for adgang til å kjøpe og bruke plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon. Det kan gjøres unntak for de hobbydyrkere som har konkrete planer om å utvikle produksjonen til en tilleggsnæring.

Autorisasjon gis bare til personer som har fylt 18 år. Alle som får autorisasjon skal ha gjennomgått obligatorisk kurs og bestått den avsluttende prøven. Autorisasjon gis for en periode på 10 år.

Alle som består eksamen/avsluttende oppgave blir registrert i autorisasjonsdatabasen for kjøp og bruk av plantevernmidler. Landbrukskontoret og fylkesmannens landbruksavdeling kan registrere opplysninger der. Når kommunen har registrert gyldig bevis blir beviset sendt vedkommende i posten etter ca. et par uker. Mattilsynet kan inndra autorisasjonen dersom innehaveren ikke lenger fyller vilkårene.

Autorisasjonsbeviset skal oppbevares av innehaveren, og forevises forhandler ved kjøp av plantevernmidler og for øvrig ved kontroll.

Kontaktperson: Olaf Sæthre

Tips en venn Skriv ut