Hjem/Innbygger/Barnehage
Klart vi kan barnehage

Barnehage

Velkommen til Nordre Land barnehagen.

Vår visjon: "Klart vi kan! Stort å være liten i Nordre Land".

Vår hovedmålsetting: Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Tjenesteområdeleder: Gunvor Finstuen Framnes

Barnehagekoordinator: Camilla Gjerdalen

Nordre Land barnehagen er på Facebook. Følg oss!

Det er tre driftsenheter med underavdelinger:

  • Dokka barnehage med Furulund, Tonlia og Øygardsjordet.
  • Nordsinni barnehage Dæhli.
  • Torpa barnehage med Lundhaug, Mariringen og Solheim.

 

Nullmobbing.png

 

 

Tips en venn Skriv ut