Hjem/Innbygger/Barn, unge, familie/Barnevern
Barnevern

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Land barnevern er et interkomunalt samarbeid og innebærer at Nordre- og Søndre Land har felles barnevern.

Kontakttelefon i åpningstid: 915 94 687 (Hverdager fra kl. 08.00 til 15.30)

Utenom åpningstid:

  • Gjøvik barnevernvakt 61 18 95 44 i beredskap for Land barnevern
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (Fra utlandet: +47 95 41 17 55. Ikke gratis, men de ringer tilbake)

Besøksadresse: Rådhuset 3.etg, Storgata 28, Dokka

Postadresse: Postboks 173, 2882 Dokka
Tjenesteområdeleder Velferd: Berit Dokkebakke Navrud
Barnevernsleder:  Inger Ellen Ulsaker
Teamleder undersøkelser: Kristin Gjerdalen
Teamleder tiltak: Bente Hallingstad
Teamleder fosterhjem: Britt Julie Bjørkeli

Bekymringsmelding til barnevernet

Litt tid til overs?

Land barneverntjeneste har behov for å rekruttere nye tiltakspersoner.

Flere barn i Nordre-  og Søndre Land har behov for ulike hjelpetiltak fra barneverntjenesten . Vi trenger derfor å komme i kontakt med deg som har litt tid til overs og har lyst til å bruke litt tid på barn/ungdom.
Det kan være støttekontakt, besøkshjem, miljøarbeider eller leksehjelp. Vi ønsker å opprette en ”bank” med tiltakspersoner slik at vi finner riktig person til riktig oppdrag når vi trenger det.

Tips en venn Skriv ut