Beitenæring

Beredskapsplan for beitenæringa

Helhetlig plan er utarbeidet

Beredskapsplan

Nordre Land kommune har ca. 850.000 da. utmark som kan benyttes til beiteområder. Beitenæringa er opptatt av at disse ressursene utnyttes på en god og sikker måte. De 9 beitelaga har i samarbeid med Nordre Land kommune og Mattilsynet utarbeidet en beredskapsplan for beitenæringa.

Beredskapsplanen behandler en rekke tema, bl.a rovdyrangrep, båndtvang, dyrevelferd, trafikkskader, gjerding og hvilke støtteapparat i krisesituasjoner og informasjon. Den omfatter både en tiltakslister og kontakinformasjon for ulike hendelser. Beredskapsplanen vil være et nyttig verktøy både for næringa, kommunen og folk som ferdes i beiteområder. Med dette har Nordre Land en helhetlig beredskapsplan som sikrer best mulig forhold for beitedyr og tydeliggjør dyreholders rettigheter og plikter.

Tips en venn Skriv ut