Besøkshjem

Besøkshjem

Land barneverntjeneste søker besøkshjem

Bor du i Oppland eller Hedmark og vil være besøkshjem?
Dersom du har tid og omsorg som du vil dele med andre barn, ønsker Land barneverntjeneste kontakt med deg.

Opplysninger om stillingen
Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned- og eller i ferier. Familien utfører oppdrag fra barneverntjenesten.

Ønsket kompetanse
Land barneverntjeneste trenger et besøkshjem til en gutt på 6 år som bor i fosterhjem. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen, som har tid og overskudd til å gi barnet trygghet, omsorg, oppmerksomhet og kjærlighet. Du må ha evne til å bygge tillit og utvikle gode relasjoner. Gutten trenger at du  er tilgjengelig og til stede, som kan være med på å skape ro, og som er til å stole på slik at tilbudet blir forutsigbart for gutten og kan vare over tid. Det er en fordel om det ikke er andre barn i hjemmet.

Det utarbeides en oppdragsavtale med forsterket godtgjøring, samt utgiftsdekning etter gjeldene satser.  Ved eventuelle oppdrag må det fremlegges politiattest og helseattest. Vi vil også komme på hjemmebesøk. Det vil være en godkjennelsesprosess hvor vi blir kjent med dere og hva dere kan tilby.

Søknad sendes:
inger.e.ulsaker@nordre-land.kommune.no

eller
Land barneverntjeneste
Postboks 173
2882 Dokka

Søknadsfrist 31.12.17

Kontaktperson
Barnevernleder: Inger Ellen Ulsaker tlf 994 67 320 inger.e.ulsaker@nordre-land.kommune.no

Tips en venn Skriv ut