Betaling for helsetjenester

     

Influensavaksine inkl. konsult. kr 190,-
Konsultasjon ved reisevaksine kr 200,-
Konsultasjon ved flergangsvaksinering kr   90,-
Konsultasjon med medbrakt vaksine kr   50,-
Hørselsundersøkelse (audiometri) kr 150,-
Egenbet. på dagtilbud, avd. for psykisk helsearbeid kr   40,-
Egenbet. mandagskveld, avd. for psykisk helsearbeid kr   50,-
Egenbet. for kortere turer,avd. for psykisk helsearbeid kr  90,-
Egenbet. Sverigetur avd. psykisk helsearbeid kr 300,-

 

Tips en venn Skriv ut