Boka om Land

BIND XVII - TETTSTEDSHISTORIE FOR DOKKA
Tettstedshistorien for Dokka er den femte og siste boka i bygdebokserien for Nordre Land. Også denne boka er skrevet av Svein-Erik Ødegaard. Boka ble lansert på Lands Museum torsdag 17. november, og er nå i ordinært salg. Boka koster kr. 590,-  og er i salg på følgende steder: Nordre Land kommune - Sentrumsservice, Lands Museum,  Notabene og Gjølberg Libris. Forhåndsbestilte bøker kan hentes i Sentrumsservice.

Forside Dokka

 

Forsiden av Dokkaboka
 

BIND XVI - FJÆRNSETRING
Fjernsætring: en 400 år lang historie fra det indre østlandet.
Av: Magnus Sandberg, medforfatter: Kari Nordal. Utgitt 2010 av Lands Museum.


BIND XV - ØSTSINNI 
Bygdeboka for Østsinni koster kr. 580,- og er i salg på følgende steder:
Sentrumsservice, Nordre Land Folkebibliotek, Lands Museum og Gjølberg Libris.
Forhåndsbestilte bøker kan hentes i Sentrumsservice. 
Østsinni  03

Forsiden av Bygdeboka om Østsinni


BIND XIV - SAGN OG HULDREHISTORIER
Utgitt i 2006. Forfatter: Kåre Kompelien.


 

BIND XIII - SKIHISTORIEN I SØNDRE LAND
Søndre Land kommune ga høsten 2004 ut bind nr. i serien Boka om Land. Boka omhandler skihistorien i Søndre Land.
Kåre Kompelien har skrevet boka.
 

BIND XII - SKIHISTORIEN I NORDRE LAND
Kåre Kompelien var i perioden august 2002 - mai 2003 engasjert til å skrive manus til en bok om Nordre Lands skihistorie. Boka Selges i Sentrumsservice, Nordre Land Folkebibliotek og hos Gjølberg Libris. Pris: kr. 385,-.

  placid 32 vinjarengen

Johanne 1  02

Bildene over viser fra venstre Hans Vinjarengen under OL i Lake Placid (Foto ukjent)
, Johanne Kolstad i et kveldshopprenn i Mount Shasha, California (Foto ukjent)
kaare kompelien 02


Forfatter Kåre Kompelien


 

BIND XI - JERNBANEANLEGG OG STASJONSBY
Jernbanebok  Ulsnæs


DokkaStA[ 1]


Leder av Halden Historiske samlinger, Tor Ulsnæs (opprinnelig fra Dokka), har skrevet en hovedoppgave om da jernbanen kom til Dokka. Dette materialet er omarbeidet og gitt ut i bokform. Boka er til salgs i Sentrumsservice, på biblioteket og i Gjølberg Libris. Bokutgivelsen er et Dokka 100 år-prosjekt. Pris kr. 300,-.
Bildene viser bokas forside, forfatteren og Dokka stasjon. 

BIND IX OG X - TORPA - A og TORPA - B
Boka om Torpa er så omfattende at den er delt i to bind. Disse blir bind IX og X i serien Boka om Land. Bindene selges hver for seg eller samlet. Boka selges i Sentrumsservice, på biblioteket og i Gjølberg Libris.
Prisen er kr. 550,- pr. bind, eller kr. 1.000,- for begge.

TorpaATorpaB


SEØdegaard

Torpa A:
På øverste forsidebilde skimtes Søndre Erstad nærmest til venstre. I rekka av garder ser vi fra venstre Nordre Garder, Søndre Garder, Nordre Ommelstad og Søndre Ommelstad. Nettopp Garder og Ommelstad var eneste garder innen det gamle "Vest-torpen" med kontinuelig bosetning gjennom senmiddelalderen (etter 1350). (Foto Kirsten Sætheren Lande).
Nederste forsidebilde viser kornhøsting på gamlemåten på Volden nær Ullsjøen i Vest-Torpa i 2001. (Foto Mona Ulsaker Nydahl).

Torpa B:
På øverste forsidebilde har vi utsikt fra Skartlia over Dokka-dalføret mot Odde-området en januardag i 1991. (Foto Alastair Brown).
På nesderste forsidebilde ser vi "tagging" på rundballer ved barn fra Mariringen barnehage høsten 2001. (Foto Kari Bergum).
      FunnA


Bildene over viser bronsespenne og perlekjede fra en kvinnegrav på Lunde fra slutten av yngre romertid, antagelig 300-tallet etter Kristus. (Foto Universitetets Oldsakssamling).

Nederst til venstre: Bygdebokforfatter Svein-Erik Ødegaard.


 

BIND VIII - NORDSINNI
Norsinni 01Tøndrum 


Dette er historien om grender, bosteder og familier på Nordsinni - en del av Nordre Land som i middelalderen het Vestsinni. I dag opplever de fleste gjennomreisende Nordsinni som et stykke veg mellom Dokka og grensa mot Valdres.

Denne boka er den første i en serie bygdebøker for Nordre Land der målsetningen både er å presentere de viktigste utviklingstrekkene i nærmiljøets historie i grendekapitler og dernest å få med hver familie og hvert bosted som er kjent gjennom skriftlige kilder fram til et tidspunkt som ligger nær opp til våre dager. Gardssamfunnet var hjørnesteinen i det gamle lokalsamfunnet. Samtidig har antall bosteder utenom sjølve gardene vært i flertall i 200 år, og slektsregistrene i et offentlig betalt bygdeboksverk må inkludere hele befolkningen.

Forsidebildet viser vedkjøring ved Kåre Ulimoen, Ulimoen, april 1993.

Det nederste bildet er et flyfoto fra 1961 av en del av "Gamlebyen" i Dæhlibygda

Prisen for Nordsinniboka er kr. 495,-. Boka selges i Sentrumsservice, på
biblioteket, hos Gjølberg Libris og på Lands Museum.BOKA OM LAND - OVERSIKT
Bygdebøkene for Nordre Land kommer ut som en del av bokserien "Boka om Land".
Pr. 4. desember 2008 inneholder "Boka om Land" følgende bind:

 

Bind År Forfatter Tittel

I

1948 Oluf Kolsrud og Reidar Th. Christiansen Natur og eldste historie

II

1952 Oluf Kolsrud og Reidar Th. Christiansen Fra gamle dager

III

1962 C. S. Schilbred Gårdshistorie for Søndre Land

IV

1973 Arvid Sandaker Utvandringen til Amerika fra Søndre og Nordre Land 1839 - 1915

V

1981 C. S. Schilbred Gårds- og slektshistorie for Fluberg

VI

1994 Ole Helmer Engelien Bjørlien Skogbrukshistorie for Land

VII

1996 Arne Eggen (hovedforfatter) Folketoner fra Land

VIII

1997 Svein-Erik Ødegaard Nordsinni

IX

2002 Svein-Erik Ødegaard Torpa - A

X

2002 Svein-Erik Ødegaard Torpa - B

XI

2002 Tor Ulsnæs Jernbaneanlegg og stasjonsby

XII

2003 Kåre Kompelien Skihistorien i Nordre Land

XIII

2004 Kåre Kompelien Skihistorien i Søndre Land

XIV

2006 Kåre Kompelien Sagn og huldrehistorier
XV 2008 Svein-Erik Ødegaard Østsinni
XVI 2010 Magnus Sandberg Fjærnsetring
XVII 2011 Svein-Erik Ødegaard Dokka

  

 

 Skjellingshovde  260807  006[ 1] cropped

 


 

  

 

 

 

Velg tekststørrelse
A A A