Byggesak

Byggesak

Byggesaksavdelingen er feriestengt i uke 29 og 30 (15. t.o.m 26. juli)

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

Byggesaksavdelingen skal yte service og behandle saker i samsvar med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og vedtekter, kommunens arealplaner med plankart, matrikkelloven, forurensningsloven, forvaltningsloven, m.fl.

Noen av arbeidsoppgavene til byggesaksavdelingen er behandling av:

Sikre god lokal byggeskikk

 • Søknader om byggetillatelser

 • Søknader om lokal godkjenning av foretak

 • Søknader om fradeling

 • Søknader om utslippstillatelse (tett tank, infiltrasjonsanlegg, minirenseanlegg osv.)

 • Andre typer forurensningssaker (søppel, brenning av avfall osv.)

 • Søknader om teknisk infrastruktur (f.eks. veger, vann- og avløpsnett og fjernvarme)

 • Søknader om dispensasjoner

 • Riving, avfallsplaner, rehabilitering

 • Utstede midlertidig brukstillatelse/ferdigattest

 • Matrikkelføring av byggesaker

 • Føre tilsyn

 • Ulovlighetsoppfølging

 • Diverse som å ivareta kulturvern, HMS, universell utforming, radonsikring, naturpåkjenninger osv.

Kontakt med byggesaksavdelingen:

Byggesaksavdelingen har 3 ansatte:

For å kunne yte god service, jobbe effektivt og holde saksbehandlingstiden nede ber saksbehandlerne om at det avtales tidspunkt for besøk.  Dette kan gjøres ved å kontakte saksbehandlerne direkte på telefon eller kontakte kommunens sentrumsservice som har adgang til å reservere et tidspunkt på vegne av saksbehandlerne. 

Tips en venn Skriv ut