Ulsjøen

Dagaktivitetstilbud for mennesker med kognitiv svikt/demens på Korsvold

Vi har ledig plass til flere.

Tilbudet startet opp i mars 2014, i underetasjen på Korsvold

Vi er 3 personer som jobber her; demenskoordinator/ sykepleier, aktivitør og assistent som driver dagaktivitetstilbud

Vi setter stort fokus på stimulere til å bygge opp under egen mestring tilpasset den enkeltes funksjon og aktivisere gjenværende ressurser og gi følelse av mestring, trygghet og verdighet. Tilrettelagte dagaktiviteter kan bidra til å utsette demensutviklingen, som igjen gir muligheten for at de som ønsker det, kan bo hjemme så lenge som mulig, samt gi nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon.

Vi har ledig kapasitet til flere og ønsker at dere søker hvis dette høres interessant ut  

Ta gjerne kontakt med oss på telefon:97617924.

Vi har vært på en del turer i nærområdet, bildet er fra når vi var på Ulsjøen i Vest Torpa.

 

Vennlig hilsen

Stine Hasvold -aktivitør

Mary Lundgård -demenskoordinator

Stine Berget -assistent

Tips en venn Skriv ut