Vølstad2

Detaljreguleringsplan for Vølstad kirke

Frist for innspill 3. mai

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeidet med detaljregulering for Vølstad kirke.

Detaljreguleringsplanen skal regulere ny adkomst og parkering fra fv. 134 til kirka, og ellers stadfeste dagens arealbruk for kirka og gravlunden. 

Eventuelle merknader til oppstartsvarselet sendes skriftlig til Nordre Land kommune, Postboks 173, 2882 DOKKA, eller e-post: postmottak@nordre-land.kommune.no innen 3. mai 2017.

Planomriss-flyfoto

Varslingsbrev

Tips en venn Skriv ut