Eiendomsskatt – Bygninger med historisk verdi

Eiendomsskattelovens § 7 sier at Kommunestyret kan frita bygninger som har «historisk verde».

Begrunnelser for å vurdere fritak for slikt bygninger vil kunne være at eiendommen har verdi for allmennheten (jfr. KS Eiendomsskatteforums veileder om fritak).

Kommunestyret har ikke fastsatt noen entydig søknadsfrist for fritakssøknader for 2014, noe som innebærer at skatteyter i prinsippet kan søke om dette innenfor eiendomsskatteåret 2014. Kommunestyret behandler slike søknader fortløpende.

Det er viktig å presisere at fritakssøknader (og eventuelle vedtatte fritak) kun vil gjelde for ett skatteår. Dette fremgår av lovens § 10.

Tips en venn Skriv ut