Hus

Eiendomsskatt - utsendelse av tilleggsopplysninger

Informasjon om verdiberegning og takst skal nå være utsendt i posten. Denne inneholder ytterligere opplysninger om grunnlaget for fastsettelsen av taksten. Det beklages at dette ikke fulgte med i i det første brevet om eiendomsskattefastsettelsen. 

Ved spørsmål ring tlf. 61 11 60 70.

Tips en venn Skriv ut