Skolerute

Endring i skoleruta for 2016/2017

Det har kommet bekreftelse fra Oppland fylkeskommune på at skoleruta for 2016-2017 har blitt endret.

Utdrag fra brevet fra fylkesopplæringssjefen i Oppland, datert 20.09.16:

«Endringen kommer som en følge av Utdanningsdirektoratets eksamensplan for våren 2017 og at det er nødvendig å omgjøre fredag 26. mai 2017 til ordinær skoledag da flere eksamener i videregående opplæring er lagt til fredag 26. og mandag 29. mai. Det har blitt fremmet forslag om følgende endring: 21. desember erstatter 26. mai som fridag. Elevene har da siste skoledag før juleferien 20. desember.

Endringsforslaget har blitt sendt ut til regionenes oppmenn, som har vært ansvarlige for at forslaget har blitt drøftet i samtlige regioner. Fredag 26. mai 2017 omgjøres dermed til ordinær skoledag, mens onsdag 21. desember erstattes som fridag. Elevene har dermed siste skoledag før juleferien tirsdag 20. desember. Vi beklager de ulemper endringen medfører for alle som blir berørt.»

Skoleruta for 2016/2017

  Dato
Første skoledag 22.08.2016
Høstferie Uke 40, fra 03.10 til 07.10
Siste skoledag før jul 20.12.16
Første skoledag etter jul 04.01.17
Vinterferie Uke 9, fra 27.02 til 03.03
Påskeferie fra 10.04 til 17.04
Siste skoledag 23.06.2017
   
Tips en venn Skriv ut