Er du utenbys student?

Husk at du må forhåndsstemme hvis du ikke oppholder deg i din hjemkommune på valgdagen
11. september. 

Du kan forhåndsstemme i din studiekommune eller i hvilken som helst annen av landets kommuner frem til og med fredag 8. september. I Nordre Land starter ordinær forhåndsstemming 10. august. Forhåndsstemmegivningen skjer i servicetorget (Sentrumsservice) i Nordre Land rådhus. 

Oversikt over forhåndsstemmemottak andre steder i landet finner du på den enkelte kommunes nettsider. Stemmeseddelen blir sendt til hjemkommunen din i posten, så vær ute i god tid for å være helt sikker på at den rekker frem innen tirsdag 12. september kl. 17.00.

Velg tekststørrelse
A A A