Ergoterapi

Ergoterapi

Ergo-og fysioterapitjenesten har kontorer og treningsrom i underetg. på Landmo sykehjem  Landmoveien 5, med hovedinngang fra Landmoveien.

Tjenesten består av :
Ergoterapi
Fysioterapi
Hjelpemidler
Avdelingsleder: Gro Bergan

Ergoterapitjenesten består av 1,5 stilling fordelt på 2 personer:

Gro Bergan  ergoterapeut, avdelingsleder                                                                           

Monica Solheim stilling ergoterapeut                                                       

 

Ergoterapitjenesten skal hjelpe personer som pga. sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse

har problemer med å utføre daglige gjøremål, eller står i fare for å få det.

Kartlegge behov, tilby trening, veiledning, tilrettelegging og hjelpemiddelformidling.

Gi tjenester til personer i alle aldre og hele kommunen;

i barnehager, skoler, arbeidsplass, hjemme og på institusjon (Landmo).

 Målet med tjenesten

 Ergoterapi skal hjelpe personen med å få bedre funksjon, selvhjulpenhet og livskvalitet.

Ergoterapi skal fremme aktivitet og deltagelse.

Ergoterapeuten kan ha tiltak i forhold til personen;   eks. trening, veiledning eller hjelpemidler, 

eller tiltak i forhold til omgivelsene; tilrettelegging av bolig, barnehage, skole, arbeidsplass (ergonomi).

Ergoterapeuten jobber med oppgaver innenfor habilitering og rehabilitering,

samarbeider med mange ulike fagpersoner i og utenfor kommunen, og deltar i ansvarsgrupper.

Arbeidsområder

Monica Solheim: Ergoterapi til barn, kommunens hørselskontakt   

Gro Bergan: Ergoterapi ved Rehab.avd landmo, kontaktperson til NAV Hjelpemiddelsentralen i Oppland, kommunens synskontakt

Vi kan kontaktes pr. telefon, mail, eller besøk på kontoret. Det trengs ingen skriftlig søknad og vedtak på tjenesten. Vi reiser gjerne på hjemmebesøk.

Tjenesten er gratis.

 

Tips en venn Skriv ut