Random image
fredag 4. september 2015
Hjem > Om kommunen >  > Artikkel

Fastlegeordningen og legevakttjenesten

Oppdatert 01.10.2007

Serviceerklæringen er en beskrivelse av tjenestens innhold og standard, og er bl.a. utarbeidet som et ledd i å sikre likebehandling, og å øke tilliten til kommunen som tjenesteyter.

1. Formål med tjenesten

Alle som bor eller oppholder seg i Nordre Land Kommune har rett til helsehjelp.

Etter fastlegereformen har fastlegen et særlig ansvar for å følge opp pasienter som er oppført på vedkommendes liste.

2. Hvem får tjenesten

Alle som bor eller oppholder seg i Nordre Land Kommune

3. Hva omfatter tjenesten

Fastlegeordning og legevakt. I tidsrommet fra kl. 15.00 – 23.00  på hverdager er legevakten lokalisert til fastlegens kontor.Lørdager, søndager og helligdager er det lokal legevakt fra kl. 10.00 til 15.00. I andre tidsrom  benyttes interkommunal legevakt på Gjøvik i sykehusets lokaler ved mottakelsen.

4. Hvordan få tjenesten

I tidsrommet kl. 08.00 – 15.00  (pause 12.00 til 12.30) på hverdager kan det enkelte legekontor kontaktes på telefon:

  • Torpa:  61 11 46 50
  • Dokka: 61 11 46 00

Legevaktsformidling i andre tidsrom til  tlf. 61 13 70 00 hos interkommunal legevakt, Gjøvik

Øyeblikkelig hjelp: 113

5. Lovgrunnlag

Lov om helsetjenester i kommunene

6. Pris

Det betales en egenandel ved besøk hos fastlege/legevakt samt for eventuell bruk av medisinske forbruksvarer. 

For mer informasjon kontakt:

Kommunelege 1                                  tlf. 61 11 63 13

Velg tekststørrelse
A A A
Banner selvbetjening
Banner kontakt oss