Kart 1

Feil ved utsendelse

Personnummer har blitt eksponert

I forbindelse med utsending av varsel om oppstart reguleringsplan vann og avløp trinn 1. og fellestiltak trinn 1. er det sendt ut plandokumenter, adresseliste og kunngjøringsbrev til offentlige myndigheter.

Det er sendt ut digital post til 303 hytteeiere hvor 744 personnummer har blitt eksponert. Dette beklager vi på det sterkeste. Her har det skjedd en feil fra kommunen side. Vi tar saken svært alvorlig og setter inn tiltak for å sikre at dette ikke skjer igjen. Personer som har blitt eksponert mottar informasjon fra kommunen.

Kommunen er i dialog med Datatilsynet.

Tips en venn Skriv ut