Folkehelsemidler

Folkehelsemidler 2018

Søknadsfrist 20. august

Nordre Land kommune skal bruke 115 000 kr til å støtte prosjekter som fremmer god folkehelse i 2018.

Dette kan være i regi av frivillige lag og foreninger, og tiltak initiert av kommunen. Det vektlegges at tiltaket det søkes om vil nå store grupper av kommunens befolkning. For inneværende år vil søknader som har fokus på å fremme fysisk og psykisk helse, og særlig barn og ungdom bli prioritert. Et eksempel på dette er sosiale møteplasser som fremmer fysisk aktivitet.

Det finnes et eget søknadsskjema: Søknadsskjema folkehelsemidler

Søknaden må inneholde opplysninger om tiltaket, formål og målgruppe for tiltaket, samt kostnadsoverslag og budsjett for gjennomføring. Det skal også opplyses om det søkes andre midler i Nordre Land kommune til samme prosjekt. Prosjekter som får tilsagn om tilskudd må levere en enkel rapport som beskriver resultatet. Søknadsskjemaet sendes til folkehelsekoordinator Grete Klokkersveen på mail; grete.klokkersveen@nordre-land.kommune.no innen 20.08.2018.

Tips en venn Skriv ut