Ild

Skogbrannfaren avtar

Forbudet mot å gjøre opp ild og åpen brenning oppheves fra 13. august. Det er forsatt et generelt bålforbud fram til 15. september i utmark

Nå oppheves totalforbudet mot åpen ild i skog og mark og bruk av engangsgriller. Det er fortsatt et generelt bålforbud fram til 15. september. Grilling og brenning på privat eiendom er tillatt, men på eget ansvar.

Det oppfordres til å vise aktsomhet.

Lovdata

Tore Halden, driftsenhetsleder Brann- og feiertjenesten

Tips en venn Skriv ut