Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

Gjelder i hele Nordre Land og med umiddelbar virkning

Det er svært stor skogbrannfare og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

  • Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av utmark
  • Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet gjelder i følgende områder:

  • Hele Nordre Land kommune

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak.

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §14 og 37

Med vennlig hilsen

Tore Halden

driftsenhetsleder Brann- og feiertjenesten

 
Tips en venn Skriv ut