Forhåndsstemmegiving

Den ordinære forhåndsstemmegivingen starter torsdag 10.august og avsluttes fredag 8.september. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst av landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i.

I Nordre Land kan du forhåndsstemme i servicetorget (Sentrumsservice) i Nordre Land rådhus (Sentrumsbygg). Du kan forhåndsstemme i tidsrommet mandag - fredag kl. 08.30-15.00.

Husk legitimasjon
Ta med legitimasjon når du skal stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde. Det er ikke nødvendig med valgkort for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

 

 

 

Velg tekststørrelse
A A A