Forhåndsstemming på helse- og sosialinstiusjoner

Forhåndsstemmegivning vil skje på Landmo sykehjem og Korsvold omsorgssenter i forkant av valget. Tid og sted vil bli informert om i løpet av august.  Det er kun èn dags stemmegivning på den enkelte institusjonen.

Ordningen gjelder hovedsakelig stemmeberettigede beboere/pasienter uansett hvilken kommune de er manntallsført. I tillegg kan også personalet og alle andre velgere avgi forhåndsstemme. 

Velg tekststørrelse
A A A