Formannskapet 05.04.2017

Saksliste

Vedlegg sak 34/17: Helhetlig ROS 2016-2020
Helhetlig risiko- og sårbarnhetsanalyse Søndre Land og Nordre Land kommune

 

Tilleggssaksliste

Vedlegg til sak 38/17: FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR      HELDØGNS TJENESTER - KRAV OM HØRING
Prop. 99 L (2015-2016).pdf

Tilleggssaksliste

Protokoll

 

 

 

Tips en venn Skriv ut