Formannskapet 10.05.2017

Saksliste

Vedlegg til sak 47/17: Endring av organisasjonsmedell for Gjøvik krisesenter:
Fagrapport - endirng av organisasjonsmodell
Forslag til samarbeidsavtale

Vedlegg til sak 49/17: 1. kvartalsrapport 2017:
1. kvartalsrapport 2017:

Vedlegg til sak 50 /17: Årsrapport 2016
Årsrapport 2016.pdf
Vedlegg 1:Styringskort
Vedlegg 2 Sluttrapporter investeringsprosjekter 2016 

Vedlegg til sak 51/17: Årsregnskap og Årsberetning 2016
Regnskap 2016
Årsberetning 2016 .pdf

Protokoll

 

 

 

Tips en venn Skriv ut