Formannskapet 11.10.2017

Saksliste

Vedlegg sak 113/17: UTBYGGING AV GJØVIK INTERKOMMUNALE LEGEVAKT
​1. Intensjonsavtale utvidelse av legevakt Gjøvik utkast
2. Presentasjon fra Fagrådet for legevakta
3. Brev fra tillitsvalgt og verneombud – legevakt
4. Tegninger areal Sykehuset
5. Tegninger legevakta
6. Samarbeidsavtale vedrørende GIL
7. Kalkyleskjema

Vedlegg sak 115/17: RENOVERING AV TORPA BARNE OG UNGDOMSSKOLE - FORSTUDIERAPPORT FRA TJENESTEOMRÅDE GRUNNSKOLE
Forstudierapport - renovering TBUS 02.10.17

Protokoll

Vedlegg til sak 109/17: Orienteringer: 
Tjenesteytingsavtale

Tips en venn Skriv ut