Formannskapet 14.11.2017

Saksliste

Tilleggsvedlegg:
TO-leders notat Lundhaug
Brev fra foreldrerådet i Lundhaug .pdf
Innlegg i sak om drift av Torpa barnehage - ped leder Lundhaug

Vedlegg sak 129/17: ORIENTERINGER HANDLINGSPLAN FOR LAND BARNEVERNTJENESTE:  
Handlingsplan for Land bv.tj pr. 10.10.17

Vedlegg sak 135/17: PERMANENT BARNEHAGE ØYGARDSJORDET - OMDISPONERT BRUK AV BEVILGNING:
Sluttrapport - Øygardsjordet

Vedlegg sak 136/17: FRAMTIDIG BRUK AV SKOGVANG
Takst
Kart

Vedlegg sak 138/17: 3. KVARTALSRAPPORT 2017
3. kvartalsrapport 2017

Vedlegg sak 139/17: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021 MED BUDSJETT 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 med budsjett 2018
Vedlegg styringskort

Vedlegg sak 141/17: ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017
Nordre Land kommune forskrift kommunale va-gebyr (ilagt struktur) HØRING 2017
ANSLÅTT GEBYROVERSIKT VANN OG AVLØP 2018

Vedlegg sak 142/17: KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST - 2. GANGS HØRING
Kdp_SØ_Plankart_m_alle_hensynssoner_061117
Kdp_SØ_Plankart_u_alle_hensynssoner_061117
Kdp SØ Planbeskrivelse _AndreHøring_061117.pdf
Endringslogg planbeskrivelse 061117
Endringslogg Bestemmelser og retningslinjer_061117
Kdp SØ_Bestemmelser og retningslinjer_AndreHøring_061117
Kdp_SØ_Arealregnskap_081117
Kdp_Synnfjell _Øst_VA_utgifter_selvkost_20171101_enkel_tabell
Kdp_Synnfjell Øst_Endringslogg Vann og Avlpøsplan
Kdp_Synnfjell_Øst_VA-plan_20171108
Kdp_SØ_VA_temakart_fremdrift_06112017
Kdp_SØ_VA_temakart_selvkost_06112017
Kdp_SØ_konsekvensutredning_081117

Protokoll

 

Tips en venn Skriv ut