Formannskapet 20.09.2017

Saksliste

Vedlegg til sak 100/17: Kommunedelplan Synnfjell Øst - Behandling av tilsvar til samtlige innspill gitt ved 1. gangs høring:
Sammendrag av alle innspill og administrativt tilsvar til disse, samt politiske vedtak der disse er gitt i tidligere formannskapsmøter den 18.05, 07.06 og 30.08.17

Protokoll

Tips en venn Skriv ut