Formannskapet 26. budsjettdag og 27. oktober 2016 ordinært møte

Saksliste - budsjettdag 26.10.2016

Tilleggssaksliste 26.10.2016

Program budsjettdag 26.10.2016 PDF document ODT document

OU-delutredninger: 

Svar BHG 1 Barnehagestruktur
Svar Fam01 bemanningsreduksjon Fagertun
Svar Fam01-1 bemanningsreduksjon psykisk helse
Svar Fam01-4 bemanningsreduksjon fysio ergo ambvakt
Vedlegg Informasjon fra Norsk Ergoterapeutforbund.docx PDF document ODT document
Vedlegg Innspill fra Ergoterapautene.docx PDF document ODT document
Vedlegg innspill kommunale fysioterapauter.doc PDF document ODT document
Vedlegg delutrening Ergo-fysio-amb vaktm. PDF document ODT document
Svar Fam02 barnevern
Svar NAV Nivået på økonomisk sosialhjelp
Svar OHT02 og OR01 Tjenestetildeling
Svar OR01 Korsvold som heldøgnsbemannet omsorgsbolig
Svar SA POL gevinst digitalisering
Svar SA02 betalt spisepause
Vedlegg Delta spisepause.docx PDF document ODT document
Vedlegg Fagforbundet Betalt spisepause.pdf
Svar SA04 bemanningsreduksjon Sentraladm
Svar SKO02 SFO
Svar Spes.ped for voksne
Svar TDE01-2 og TDE02 Private veger og vintervedlikehold
Svar TDE04 samlokalisering
Svar TDE06 vaktordning Brann
Svar TT02 dagtilbud TT
Svar Plan og næring bemanning.docx PDF document ODT document
Svar DUS bemanningsreduksjon.docx PDF document ODT document
Svar DBS Bemanningsreduksjon.docx PDF document ODT document
Svar Bemanningsreduksjon innen helsesøstertjenesten.docx PDF document ODT document
Vedlegg delutredning Helsesøstertjenesten.docx PDF document ODT document
Vedlegg vurderinger Delta.docx PDF document ODT document
OU - Tilbakemelding fra kommunepsykolog.docx PDF document ODT document
Svar Barnehage bemanningsreduksjon.docx PDF document ODT document
Svar felles ungdomsskole.docx PDF document ODT document
Svar Innspill kultur.docx PDF document ODT document
Svar innspill kulturskolen.docx PDF document ODT document
Vedlegg ansatte i kulturskolen.pdf
Svar Sosialfaglige rådgivere..docx PDF document ODT document
Svar TBUS Bemanningsreduksjon grunnskole.docx PDF document ODT document
S var TDERÅ Renhold.docx PDF document ODT document
Uttalelse fra Fagforbundet i forbindelse med OU prossess 2016
Svar på OU NLK 2016-2019
Uttalelse om eiendomsskatten OU 2016-2019
Innspill til OU prosess delutredninger BARNEHAGE fra Utdanningsforbundet Nordre Land
Innspill til OU prosess delutredninger SKOLE fra Utdanningsforbundet Nordre Land
Møteprotokoll Samarbeidsutvalget for Nordsinni barnehage
Innspill fra Norsk Sykepleierforbund

Innspill fra råd og utvalg

Fordelingsmodell budsjett skoler 181016.xlsx

BUDSJETT 2017 TABELLER OG INVEST.docx PDF document ODT document

Saksliste ordinære saker 26./27. oktober 2016

Protokoll

 

 

Tips en venn Skriv ut