søppelkasser_500x123_cropped_215x119

Framkomlighet for renovasjonsbilen i vårløysinga.

Vi har hatt noen uheldige episoder med ødelagte veier i forbindelse med søppeltømming og ønsker å presisere at det er huseiers ansvar å vurdere om søppelbilene kan kjøre på veiene.

Dersom vegen fram  til renovasjonsdunkene ikke er kjørbar for tyngre kjøretøy, er det huseier sitt ansvar å flytte dunkene til «sikker plassering» og sperre vegen, slik at det ikke er mulig og kjøre inn på «uegnet veg». 

For ytterligere informasjon ta kontakt med Nordre Land kommune, telefon 61 11 60 00.

Tips en venn Skriv ut