Ergo fysio

Fysioterapi

Ergo-og fysioterapitjenesten har kontorer og treningsrom i underetg. på Landmo sykehjem, med hovedinngang fra Landmoveien.

Tjenesten består av :
Ergoterapi
Fysioterapi
Hjelpemiddelformidling
Avdelingsleder: Gro Bergan

Kommunefysioterapi

Består av 1,80 stilling fordelt på 3 fysioterapeuter:

Sahar Sarbaz 

Spesielt ansvarsområde: Fysioterapi til personer med psykiske vansker. Hun har viodereutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.

Liv Thorseng

Spesielt ansvarsområde: Fysioterapi til barn. Har videreutdanning i barnefysioterapi.

Vegar Jøranlid

Kommunefysioterapeutene skal prioritere å gi tilbud til personer med langvarig og sammensatte behov, og som trenger tverrfaglig oppfølging.

Tjenesten er gratis for en del diagnoser som er aktuelle for kommunefysioterapi,noen må betale egenandel etter vanlig takst.

Vi kan kontaktes pr. telefon, mail, eller besøk på kontoret. Det trengs ingen skriftlig søknad og vedtak på tjenesten.

Adresse: Landmoveien 5, 2870 Dokka.

Privat fysioterapi

I Nordre Land finnes 3 private fysioterapi-institutter, med til sammen vel 6 stillinger :

  • Sevilhaug fysikalske     tlf. 61 11 04 70
  • Dokka fysikalske          tlf. 61 11 04 48
  • Torpa fysikalske           tlf. 61 11 80 98
Tips en venn Skriv ut