Gjenvinning

GLT avfall skifter navn

HORISONT MILJØPARK IKS – fra avfall til sekundære råvarer

Gjøvik, Land og Toten Interkommunale avfallsselskap IKS skifter navn til HORISONT MILJØPARK IKS
Avfallsbransjen retter et sterkt fokus mot det grønne skiftet, og utviklingen går fra lineær økonomi til sirkulær økonomi.

Avfallsbransjen er faktisk en av de viktigste aktørene når det handler om å nå klimamålene i Norge.

Dette går fram av et informasjonsbrev som selskapet sender ut til sine forbindelser i disse dager.

Les brevet her: HORISONT MILJØPARK IKS.pdf

Tips en venn Skriv ut