Skole og SFO

Gode resultater på nasjonale prøver

Målrettet satsing gir resultater

Nordre Land skolen scorer over snittet i Oppland på både lesning og regning. Dette viser

resultatene for årets nasjonale prøver på 5. trinn som ble lagt fram i dag.

Snittet i Oppland er på 49 skalapoeng i lesing, regning og engelsk.

Landsgjennomsnittet er på 50. Nordre Land skolen scorer 50 poeng i lesing, 50 poeng i regning og 47 poeng i engelsk.

Målrettet satsing på lesing og regning i alle fag gir positive resultater og viser at tiltak fungerer.

5. trinn 2018 2017 2016 2015 2014 Fylket Landet
Regning 50 48 49 47 45 49 50
Lesing 50 48 49 48 46 49 50
Engelsk 47 47 48 47 46 49 50

 

 

Fakta om nasjonale prøver

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Det er tre mestringsnivåer på 5. trinn. Les mer på www.udir.no

Tips en venn Skriv ut