Gravferd

Når en et medlem av Den norske kirke dør, bør det etableres kontakt mellom prest og de pårørende så snart som mulig etter dødsfall. Presten vil etter de pårørendes ønske være til hjelp i en vanskelig tid.

Det er også mulig å ta kontakt med et begravelsesbyrå for nærmere avklaring og assistanse.

Kirkevergen vil - etter opplysninger fra de pårørende - ta ut grav på den kirkegården som det er ønskelig at den avdøde skal gravlegges.

Tips en venn Skriv ut