Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 25.01.2017

Saksliste

Vedlegg til sak 07/17 : Planprogram for områdereguleringsplan Dokka vest:
Forslag til planprogram

Vedlegg sak08/17: Reguleringsplan for Torstumoen:
Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser
Plankart 16012017.pdf
ROS-analyse Torstumoen.pdf

​Tilleggssaksliste

Protokoll

 

 

 

Tips en venn Skriv ut