IA-bedrift

IA-bedrift 
Nordre Land kommune er en IA-bedrift, og forplikter seg dermed å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv, så langt det er mulig.

IA-avtalen består av en sentral og en lokal del. Den sentrale delen er mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Den lokale samarbeidsavtalen er mellom NAV Arbeidslivssenter og virksomheten, både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Se handlingsplan – helsefremmende arbeidsplasser/ia-målsettinger 2013-2016 for Nordre Land kommune

Nordre Land kommune har avtale med Vestoppland bedriftshelsetjeneste.

Velg tekststørrelse
A A A