Random image
torsdag 17. april 2014
Hus

Forlenget klagefrist for eiendomsskatt

Klagefristen for eiendomsskatt er utsatt til 25.april.

Informasjonsbrosjyre - KAD

Kommunal Akutt Døgnplass

Nytt tjenestetilbud i Enhet omsorg og rehabilitering.

Med bakgrunn i i Helse- og omsorgstjenesteloven som beskriver kommunenes plikt til å yte øyeblikkelig hjelp og tilby døgnplass fra 2016, har kommunen opprettet et nytt tjenestetilbud.

Kommunal Akutt Døgnplass (KAD) igangsettes 1. april 2014, med offisiell åpning 2. april. 

KAD er lokalisert i Rehabiliteringsavdelingen på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter.

 

Landsbymarked

Landsbymarked

Gågate i Storgata og markedsstemning.

Ønsker du å ha stand, ta kontakt med Kjell Rønningen tlf. 99 71 03 40.

Arr: Landsbylauget

Landsbymarkeder i 2014 er:
Lørdag 26. april
Lørdag 31. mai
Lørdag 12. juli
Lørdag 26. juli
Lørdag 6. september

www.landsbyendokka.no og følg oss på https://www.facebook.com/landsbyendokka

Hjerte

Hvem bør vinne Landsbyprisen?

Landsbyen Næringshage, Landsbylauget og Nordre Land kommune skal dele ut Landsbyprisen for tredje gang 17. mai 2014. Landsbyprisen tildeles personer (enkeltpersoner eller grupper) som har vist engasjement, tæl, vilje, nytenkning, dyktighet, mot, styrke samhold og begeistret innbyggere og tilreisende i Nordre Land kommune, samt markedsført kommunen. Den/de som tildeles prisen trenger ikke være bosatt i Nordre Land. Prisen skal deles ut som en påskjønnelse for utført innsats og som en oppfordring til videre utvikling.

Grunngitte forslag på prisvinner(e) kan sendes til Nordre Land kommune, postboks 173, 2882 Dokka innen 21. april 2014. Forslagene kan også sendes på e-post: postmottak@nordre-land.kommune.no

illustrasjon voksenopplæring

Spesialundervisning for voksne

I henhold til § 4A-2 i Opplæringsloven kan voksne ha rett til spesialundervisning på grunnskolens område.

Hus

Eiendomsskatt - utsendelse av tilleggsopplysninger

Informasjon om verdiberegning og takst skal nå være utsendt i posten. Denne inneholder ytterligere opplysninger om grunnlaget for fastsettelsen av taksten. Det beklages at dette ikke fulgte med i i det første brevet om eiendomsskattefastsettelsen. 

Ved spørsmål ring tlf. 61 11 60 70.

Offentlig ettersyn - Eiendomsskattelister 2014

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2014, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag.

Logo for Liv i alle husa

Liv i alle husa

Liv i alle husa er et program som har som mål å bidra til fast bosetting i alle hus og gardsbruk i Land-kommunene. Nå sender vi ut brev til eiere av hus uten fast bosetting som første steg på vegen mot målet!