Random image
torsdag 30. juli 2015
Skrapjern, illustrasjonsbilde_400x300

Innsamling av skrapjern

Vi minner om innsamling av skrapjern. Containere vil være utplassert flere steder i kommunen frem til 1. oktober. 

Svartkampen

Turforslag - Svartkampen

I anledning av Friluftslivets år foreslår vi en tur til Svartkampen i Synnfjellet (1168 moh).

Vedsenter_cropped_245x162

Dokka vedsenter har ved til vinteren.

Vi kan kjøre ut eller du kan hente selv.

Manntall_NLK_280x187

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet. Les mer om hvordan du kan sjekke hvor du er manntallsført her.

logo kirkevalget

Kirkevalget 2015

Menighets- og bispedømmerådsutvalg 13.- 14. september 2015

Foto: M B Kolstad

Turforslag

I anledning av Friluftslivets år foreslår vi en tur til Vealøysa. Vealøysa ligger 900 m.o.h. og har en fantastisk utsikt utover mot Randsfjorden,

Foreløpig avgr Elverom 23062015_300x300

Reguleringsplan Elverom-Veisten

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for Elverom-Veisten. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 4-1.

 57fexrgznh

Peder Skiakers legat

Søknadsfrist: 1. august.

Drenering, illustrasjonsfoto_200x133

Tilskudd til grøfting i 2015

For de som har behov for å grøfte jordene sine i 2015 er det fortsatt mulig å søke om tilskudd.