Random image
torsdag 24. juli 2014
Hus p� vindu_200x267_cropped_135x123

Nå kommer regningen på eiendomsskatt.

Informasjon om forfallsdatoer, terminer og klagebehandling.

Sikteskive Spåtind Foto: Liv Solveig Alfstad

Sikteskive på Spåtind

Lørdag ble flykets største sikteskive avduket på Spåtind. Jan Wollan har vært primusmotor for prosjektet. Han ses her sammen med ordfører Liv Solveig Alfstad som foretok den høytidelige avdukningen av skiva.

Helsesøsteruniform

Strategi for folkehelsearbeid i Gjøvikregionen

Det er utarbeidet en strategi for folkehelsearbeid i Gjøvikregionen som kommunestyret i Nordre Land behandlet i sitt møte den 26. juni. Ansvar og utførelse skal ligge i hver enkelt kommune, og de fleste anbefalingene i strategien er allerede en del av folkehelsearbeidet i Nordre Land kommune. 

Vangsjoknatten_cropped_304x207

Ukens turforslag, uke 30

Topptur til Vangsjøknatten i Dæhlibygda.

Dresin

Dresinutleie

Det er mulig å leie dresin på Turistkontoret på Dokka stasjon.

vann ilu2_cropped_274x223

Vann fra Dokka vannverk er "friskmeldt".

Prøvene fra Dokka vannverk inneholder ikke forurensning og vannet kan brukes som normalt. Det er ikke nødvendig  å koke vannet før bruk.

sommerferietorpe

Sommeråpningstider på biblioteket 24.06 - 16.08

Merk egne åpningstider i sommer. NB; I uke 29 holder vi helt stengt.

 

Sommer, sol og vann

Regional plan for vannforvaltning på høring

Nordre Land kommune har deltatt i utarbeiding av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken for perioden 2016-2021. Dette er gjort ved arbeid med lokale tiltaksanalyser inndelt i vannområder. Nordre Land er en del av Randsfjorden vannområde og har bistått i kartleggingsarbeidet av de lokal vannforekomstene i vannområdet. Planen er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Komplan_300x430

Høring - kommuneplanens arealdel

Nordre Land formannskap har i samsvar med plan og bygningslovens § 11-14 vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Nordre Land ut til offentlig ettersyn og å sende planen på høring.

Merknader og innspill til planen må sendes skriftlig og undertegnet til Nordre Land kommune, pb. 173, 2070 Dokka innen 1. oktober 2014.

Gode venner

Folkehelsemidler 2014

Nordre Land kommune skal bruke midler til å støtte prosjekter som fremmer god folkehelse i 2014.