Random image
lørdag 4. juli 2015
esmnh 8rx 4g

Velferdsteknologi

Utvikling av nye løsninger for hjemmetjenesten

Foto: utdanning.no

Sommerstenging i legetjenesten

Legetjenesten har ferieavvikling fra uke 27 og til med uke 32.

Kryss skilt

Kommunal veg Spåtind-Oppsjøen åpnes fra vinterstenging

Nå er fjellvegen til Oppsjøen åpnet. Fylkesveg 204 er fortsatt delvis stengt.

Dokkadelta[1]

Åpning av naturhuset og seminar

Dokkadelta ønsker velkommen til åpning av naturhuset og kunstutstilling mandag 15. juni kl. 11.30 med påfølgende seminar.

Planområdet_400x291

Høring/offentlig ettersyn Reguleringsplan for Landmovegen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10  sender Nordre Land kommune forslag til endring av reguleringsplan
for Landmovegen ut på høring til berørte parter og myndigheter.

Valglogo_gull

Valglister til kommunestyrevalget

Valgstyret i Nordre Land kommune godkjente i møte 26.05.2015 følgende valglister: Arbeiderpartiet, Bygdelista for Nordre Land, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti.
 

Kommunevåpen for Nordre Land

Konstituering av ledere og nyansettelser

De nye enhetslederne for Omsorg og rehabilitering og Familie og helse og ny barnevernleder for Land barneverntjeneste starter i jobb ca 1.9.