Random image
onsdag 1. oktober 2014
hjemmetjenesten

Mobil pleie er innført i hjemmetjenesten i Nordre Land

Etter utredninger, vedtak og prosesser er endelig mobil pleie kommet på plass i hjemmetjenestene.

Komplan_300x430

Høring - kommuneplanens arealdel

Nordre Land formannskap har i samsvar med plan og bygningslovens § 11-14 vedtatt å legge forslag til kommuneplanens arealdel for Nordre Land ut til offentlig ettersyn og å sende planen på høring.

illustrasjon: Endresen.info

Ukens turforslag, uke 38

Denne uka foreslår vi en tur til Nylsfjellet (1018 moh).

 

Landingsbjørnen

Lands Museum markerer kulturminnedagen med foredrag og friluftskino.

Markeringen er  torsdag 18. september - kl. 20.

Foto. A.M.Tangen Eng

Ukens turforslag, uke 37

Denne uka foreslår vi en tur til Solskiva i Synnfjellet.

 

roser lakserøde

Eldredagen arrangeres 2.oktober

Nordre Land Eldreråd arrangerer eldredagen ved Land kurs- og selskapslokaler, torsdag 2. oktober d.å. kl. 15.00

Svartkampen

Ukens turforslag, uke 36

Svartkampen i Synnfjellet (1168 moh)

Babyhender_600x450_cropped_500x108_cropped_221x102

Fødsels- og foreldreforberedende kurs

Blivende foreldre er velkomne til fødsels-og foreldreforberedelse på Nordre Land helsestasjon, Dokka.. Kurset er gratis. Kurset er i regi av helsestasjonen og går over tre kvelder. Oppstart: Mandag 06.10.13 kl 16.30 – 18.30 og tre mandager framover. Ta kontakt med helsestasjonen for påmelding.