Random image
onsdag 25. november 2015
Trafikksikkerkommune

Trafikksikkerhetsprisen 2015

Vet du om noen som har gjort en ekstra innsats for trafikksikkerhet? Send inn ditt forslag innen 1. desember.

Torpa Statsallmenning

Utleie av garnfiskerett.

Styret for Tronhus har garnrett for utleie i Skrautvål sameie.

Spåtind

Vegen Spåtind – Oppsjøen vinterstengt

Nordre Land kommune har fra 9. november 2015 stengt kommunal veg Spåtind – Oppsjøen for vinteren. Ved Oppsjøen er vegen stengt med sperrebukker, mens ved Spåtind er den stengt med bom. Det betyr at vegen ikke skal ha motorisert ferdsel fra noen av  sidene. 

Babyhender_600x450_cropped_500x108_cropped_221x102

Fødsels- og foreldreforberedende møter

Blivende foreldre er velkomne til fødsels-og foreldreforberedelse på Nordre Land helsestasjon, Dokka. Møtene er gratis.

Datakurs

Datakurs for seniorer

Nå er det tida for å melde seg på til gratis datakurs for seniorer. Kurset går over tre onsdager med oppstart 25.november.

Julelenke

Hele Norges julelenke

#nrkjulelenka binder landet sammen

Hytte

Høring, forslag til vegnavn og adresseparseller i Nordre Land

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk har vedtatt å sende forslag til vegnavn og adresseparseller ut på høring