Ansattliste - oversikt over ansatte

Nød- og vakttelefoner

 

John Løvmoen

Konstituert rådmann

Økonomi og IKT
Telefon: 61 11 60 26 - Mobiltelefon: 470 20 075
vCard