Møtekalender

Møterom  Hans Brattrud

MØTEPLAN 2017

KOMMUNESTYRET:

Tirsdag 21. februar

Tirsdag 25.april

Tirsdag 13. juni

Tirsdag 05. september

Tirsdag 17. oktober

Tirsdag 21. november

Tirsdag 19. desember

 

UNGDOMSRÅDET:

Torsdag 09. mars

Torsdag 20. april

Torsdag 15. juni

Torsdag 21. september

Mandag 23. oktober – budsjettorientering?

Torsdag 07. desember

 

FORMANNSKAPET:

Onsdag 25. januar

Onsdag 15. mars

Onsdag 05. april

Onsdag 10. mai

Onsdag 07. juni

Onsdag 21. juni

Onsdag 30. august og 31. august (handlingsplan - strategiseminar)

Onsdag 20. september

Onsdag 11. oktober

Onsdag 25. og torsdag 26. oktober – budsjettseminar?

Onsdag 8. november - Felles formannskapsmøte med Søndre Land

Tirsdag 14. november

Onsdag 13. desember

 

FORMANNSKAPET-ADM:

Onsdag 25. januar

Onsdag 15. mars

Onsdag 07. juni

Onsdag 20. september

Tirsdag 14. november

Onsdag 13. desember

 

KONROLLUTVALGET:

Mandag 30. januar

Mandag 13. mars

Tirsdag 18. april

Mandag 29. mai

Mandag 18. september

Mandag 13.november

 

HOVEDUTVALG LMT:

Onsdag 25. januar

Tirsdag 14. mars

Onsdag 19. april

Onsdag 24. mai

Onsdag 14. juni

Onsdag 23. august

Onsdag 04. oktober

Mandag 23. oktober – budsjettorientering?

Onsdag 08. november

Onsdag 06. desember

 

ELDRERÅDET:

Torsdag 09. februar

Torsdag 06. april

Mandag 22. mai

Torsdag 24. august

Mandag 23. oktober – budsjettorientering?

Mandag 13. november

 

RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE:

Torsdag 09. februar

Torsdag 06. april

Mandag 22. mai

Torsdag 24. august

Mandag 23. oktober – budsjettorientering?

Tirsdag 28. november

 

ARBEIDSMILJØUTVALG:

Mandag 06. mars

Mandag 08. mai

Mandag 04. september

Mandag 06. november

 

KIRKELIG FELLESRÅD:

Torsdag 23. februar

Torsdag 20. april

Torsdag 15. juni

Torsdag 19. oktober

Torsdag 14. desember

Velg tekststørrelse
A A A