Møtekalender

Møterom  Hans Brattrud

Møteplan 2018

Kommunestyret

Tirsdag 23. januar

Tirsdag 20. februar

Tirsdag 20. mars

Tirsdag 24. april

Tirsdag 15. mai

Tirsdag 19. juni

Tirsdag 04. september

Tirsdag 16. oktober

Tirsdag 20. november

Tirsdag 18. desember

 

Formannskapet 

Onsdag 17. januar

Onsdag 14. februar

Onsdag 14. mars

Onsdag 11. april

Onsdag 09. mai

Onsdag 13. juni  og torsdag 14. juni (handlingsplan - strategiseminar)

Onsdag 29. august

Onsdag 19. september

Onsdag 10. oktober

Onsdag 24. oktober

Torsdag 25. oktober – budsjettseminar

Onsdag 14. november

Onsdag 12. desember

 

Formannskapet administrative saker

Onsdag 17. januar

Onsdag 14. mars

Onsdag 13. juni

Onsdag 19. september

Onsdag 14. november

Onsdag 12. desember

 

Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk

Onsdag 31. januar

Onsdag 7. mars

Onsdag 18. april

Onsdag 23. mai

Onsdag 13. juni

Onsdag 22. august

Onsdag 03. oktober

Mandag 22. oktober – budsjettorientering

Onsdag 07. november

Onsdag 05. desember

 

Ungdomsrådet

Torsdag 15. februar

Torsdag 19. april

Torsdag 14. juni

Torsdag 20. september

Mandag 22. oktober – budsjettorientering

Torsdag 06. desember

 

Eldrerådet

Mandag 12. februar

Mandag 16. april

Mandag 11. juni

Mandag 27. august

Mandag 22. oktober – budsjettorientering

Mandag 10. desember

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Mandag 12. februar

Mandag 16. april

Mandag 11. juni

Mandag 27. august

Mandag 22. oktober – budsjettorientering

Mandag 10. desember

 

Kontrollutvalget

 Mandag 29. januar kl. 0900

Mandag 12. mars kl. 0900

Mandag 23. april kl. 0900 (årsregnskap)

Mandag 28. mai kl. 0900

Mandag 17.september kl. 0900

Mandag 19. november kl. 0900

 

Arbeidsmiljøutvalget

Mandag 5.februar

Mandag 7.mai

Mandag 3.september

Mandag 5 november

 

Kirkelig fellesråd

Torsdag 22. februar

Torsdag 19. april

Torsdag 21. juni

Torsdag 18. oktober

Torsdag 13. desember

 

Møter utover vedtatt møteplan må godkjennes av Ordfører.

 

Velg tekststørrelse
A A A