Innbyggerinitiativ

Kommunelovens §39 a gir innbyggere og foreninger i en kommune rett til å framme forslag som skal behandles av kommunestyret

Hva kan forslaget handle om?
Kommunestyret plikter å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet.

Krav til antall underskrifter
Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen.

Alder
Det er ikke 18 års grense for å stille forslag eller støtte et forslag.

Tidsfrist
Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.

Tilbakemelding til initiativtakerne
Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er talspersoner for initiativet slik at disse kan underrettes.

Begrensninger i adgang til å fremme forslag på nytt
Et forslag med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. Et forslag kan heller ikke settes frem på nytt før det er gått fire år siden forslaget sist ble fremmet, selv om saken forslaget gjelder ikke har vært tatt opp på bakgrunn av et innbyggerinitiativ.

Det er likevel ingenting i veien for at kommunestyret eller fylkestinget tar saken opp til ny vurdering - når de måtte ønske det.

I skjemaet under kan du fremme ditt forslag.Angi hele adressen.


Tips en venn Skriv ut