Oppdatert 20.03.2017

Arbeidsmiljøutvalget

ARBEIDSMILJØUTVALGETS SAMMENSETNING   2015-2019
  
Faste medlemmer:                             Varamedlemmer:
 
ARBEIDSGIVER
Jarle Snekkestad                               Bente Øverby
Inger Berit Heimdal                            John Løvmoen
Ola Tore Dokken                               Tore Stensrud
Marit Strande                                     Tom Rune Bratlien
Per Olav Bergli                                  Gunvor Finstuen Framnes
 
ARBEIDSTAKER
Lillian Bang Hagen -leder                   Anita Fossum                     
Anne Lise Olsen                                 Rune Ødegårdstuen
Gro Sundby                                        Tove Karin Søreng
Frida Canestedt                                  Trine S Stensrud
Vibeke Bjørkeli                                   Monica Solheim
                              
 
 
I tillegg møter Ragnhild Gravem, HMS- rådgiver
og FRISK HMS-Bedriftshelsetjeneste
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hovedverneombud:          Lillian Bang Hagen
vara:                                  Anita Fossum
AKAN-kontakt:                  Lillian Bang Hagen
Vara:                                 Anita Fossum
                             
Protokoller og møtedatoer for AMU
Tips en venn Skriv ut