Verneombud

HMS Kap.4.5

VERNEOMRÅDER
Driftsenhet
 
Grunn
opplæring
arb.miljø
Verneombud
Grunn
oppæring
arb.miljø
Dokka barnehage:
 Lisbeth Nygård
Tone Merete Bratrud
Gry Slethei
 
1997
 Furulund: 
Tonlia:  Anne Bjørg Robøle
Øygardsjordet; Siw Annette Lillehaug

ja 
 
Dokka barneskole: 
Bjørn Saur 
 
ja
 Inger Granvang
 
Dokka ungdomsskole: 
Finn Roger Sørseth 
 
 2014
 Olav Kompelien
 
2016
Velferd:
Berit Dokkebakke Navrud
 
Bjørg Sveen
Fagertun:Eva Bratlien
 ja
Kultur: 
Svein Ladehaug  
Sigrunn Granseth 
 2002
 Rune Rønningen  ja
Nordsinni barnehage:
 Anne I. Terningen  
 
1997
 
Aina Jorid Sogn
 
2010
Landmo og
Tom Rune Bratlien
 
 
 
 
 
 
 
 
ja
.
LOR Sengeavd/adm:
Rune Ødegårdstuen
Kjøkken/vaskeri/vaktm/renhold:
Anne Grethe Brattrud
 
 
ja
 
2012
 
 
ja
 
 
Hjemmetjenester
Marit Strande
 
 
 
 
Hjemmetjenesten Dokka:
Tom Solheim 2015
Hjemmetjenesten Torpa og Furuholtet
Anne Marie Jørandli
Bofellesskap:
Kjersti Tomter  
 
 
 
 
 
 
2005
NAV Sosialtjenesten:
Synnøve Flått 
 
 
Unni Nydal
 
 
Samfunnsutvikling
Per Olav Bergli
 
 
 
 
 
 ja
Amund Volihaugen
Feiervesen: Trond Anton Klevmoen
Brann: Jan Tore Øyhus
 
 
Renholdere/vaktmestere forholder seg
også til verneombudet på den enkelte arbeidsplass
2014
 
 
 
  
Torpa barnehage: 
Gun Hatterud Nybo
  
 
2002
Mariringen: Vigdis Roen Bråten
Lundhaug: Kari Torunn Nordby
Solheim:Linda Iversen
 
 
2010
Torpa barne- og ungdomsskole:
Karin Wiik  
 
 
1980+2003

Rita Sagstuen 

2011

Nordre Land Læringssenter
Laila Gladbakke
 
 
2009
 
Seyed Morad Sadati
 
Sentraladministrasjonen
 Rådmann
Jarle Snekkestad
Stabssjefer
John Løvmoen
Inger Berit Heimdal 
 
 
 2008
 
 
 
1997
 1997
 Marit Kvarberg
2012
 
 
Hovedverneombud: Lillian Bang Hagen
vararepresentant: Anita Fossum
AKAN kontakt: Lillian Bang Hagen
2016
2014
 
Oppdatert 28.08.17 /RG
 
 
 
 
 
 

 

Tips en venn Skriv ut