Verneombud

HMS Kap.4.5

VERNEOMRÅDER
Driftsenhet
 
Grunn
opplæring
arb.miljø
Verneombud
Grunn
oppæring
arb.miljø
Dokka barnehage:
 Lisbeth Nygård
Tone Merete Bratrud
Gry Slethei 
 
1997
​2008
2010
 Furulund: Monica Sandberg
Tonlia:  Anne Bjørg Robøle
Øygardsjordet; Siw Annette Lillehaug 

2018
ja
2013
Dokka barneskole: 
Bjørn Saur 
 
ja
 Inger Granvang 
2017
Dokka ungdomsskole: 
Finn Roger Sørseth 
 
 2014
 Olav Kompelien
 
2016
Velferd:
Berit Dokkebakke Navrud
 
 
 
Kultur: 
Svein Ladehaug  
Sigrunn Granseth 
 2002
2008
 Rune Rønningen  ja
Nordsinni barnehage:
 Anne I. Terningen  
 
1997
 
Aina Jorid Sogn
 
2010
Landmo og
Tom Rune Bratlien
bente Harstad
​Aila Furuseth-perm
Anne Barit Ødegåaard 2015
Siv B Walle
Nina LilleHomb
Karianne Raaum 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
ja
Rune Ødegårdstuen
 
 
 
 
 
2012
 
 
 
 
 
Hjemmetjenester
Marit Strande
Benthe Bakken
Betina Veslehaug 2017
Laila Nereng
Berit Ø Bjerke
Gro Bergan
 
 
 
ja
 
Hjemmetjenesten Dokka:
Tom Solheim 2015
Hjemmetjenesten Torpa og Furuholtet
Anne Marie Jørandli
Bofellesskap:
Kjersti Tomter  
 
 
 
 
 
 
2005
NAV Sosialtjenesten:
Kim Raymond Nilssen
 
2018
Mona Nydal
 
 
Samfunnsutvikling
Per Olav Bergli
 
 
 
 
 
 ja
Amund Volihaugen
Feiervesen: Trond Anton Klevmoen
Brann: Jan Tore Øyhus
 
 
Renholdere/vaktmestere forholder seg
også til verneombudet på den enkelte arbeidsplass
2014
 
 
 
  
Torpa barnehage: 
Gun Hatterud Nybo
Ingunn Finstuen 2018
  
2002
Mariringen: Vigdis Roen Bråten
Lundhaug: Randi Stadsvoll 
Solheim: Laila Strømsjordet 
2018
2018
​2018
 
Torpa barne- og ungdomsskole:
Karin Wiik  
 
 
1980+2003

Rita Sagstuen 

2011

Nordre Land Læringssenter
tommy Furuseth-Jacobsen
 
 
2009
 
Seyed Morad Sadati
2017
Sentraladministrasjonen
 Rådmann
Konst .John Løvmoen
Stabssjefer
John Løvmoen
Geir Ove Mittet 
 
 
 2008
 
 
1997
 
 Marit Kvarberg
2012
 
 
Hovedverneombud: Lillian Bang Hagen
vararepresentant: Anita Fossum
AKAN kontakt: Lillian Bang Hagen
2016
2014
 
Oppdatert 28.06.18 /RG
 
 
 
 
 
 

 

Tips en venn Skriv ut