Influensavaksine

Influensavaksine til risikogrupper høst 2019

Vaksinen settes 14., 18. og 25. november.

Vaksine til risikogrupper vil bli satt på:

Korsvold Omsorgssenter:
Torsdag 14.11 Kl. 13.30 - 15.00

Landmo sykehjem: 
Mandag 18.11. Kl. 13.00 - 15.00
Mandag  25.11. Kl. 13.30 - 15.00

 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Pårørende til pasienter i risikogrupper.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

For mer informasjon: www.fhi.no

Influensavaksine kr. 210,-

Betalingsmåte:  Kontant, Vipps og faktura

Vi tilbyr også Pneumokokkvaksine