Vaksine

Influensavaksinering til risikogrupper høst 2017

Vaksinen settes på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter på Dokka og Korsvold Omsorgssenter i Torpa

Følgende risikogrupper er berettiget til vaksine:

 • Alle fra og med fylte 65
 • Voksne og barn med kroniske lungesykdom (inkludert astma)
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer
 • Voksne og barn med nedsatt immunforsvar, samt deres husstandsmedlemmer
 • Voksne og barn med diabetes (type 1 og 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt eller leversvikt
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

 

For mer informasjon: www.fhi.no

 

Influensavaksine kr. 200,-

Pneumokokkvaksine kr. 400,-

Vaksine til risikogrupper vil bli satt på:

Korsvold Omsorgssenter:             Mandag     23/10 kl. 14.00 – 16.00

Landmo:                                          Mandag      30/10 kl. 13.00 – 15.00

                                                         Mandag        6/11 kl. 14.00 – 15.30

                                                       

Med hilsen

Tjenesteområdeleder Tom Rune Bratlien

 

Tips en venn Skriv ut